top of page

Projekt "Doživetje dediščine Klevevža"

Kmetija Karlovcek.png
las_dbk_logotip_color_version.jpg
clld_leader_eksrp.png

Nosilec projekta: Karlovček d.o.o.

Ostali partnerji v projektu: Občina Šmarješke Toplice, Zavod za turizem, kulturo in šport Šmarješke Toplice, Turistično društvo Šmarješke Toplice.

Opis projekta in aktivnosti: Namen projekta je ureditev skupnih površin za dvig kakovosti življenja na podeželju, za zaščito naravne in kulturne dediščine območja in za predstavitev zgodovinske vloge območja nekdanjega gradu Klevevž. Vsebina projekta zajema ureditev tematske poti, postavitev informacijske table pri vhodu v območje, namestitev meditacijskih kotičkov in postavitev premičnega pogostitvenega objekta. Del poti predstavlja nedavno odkrita starodavna tlakovana cesta na grad, zato bodo dela tam potekala pod nadzorom ZVKDS z navodili arheologa. Tematika poti bo povezana z naravno in kulturno dediščino območja gradu Klevevž in s sonaravno obliko življenja, ob poti bodo klopice za meditacijo in s QR dostopom do pripravljenih meditacij in namigov za otroke pri iskanju klevevškega zaklada. Vstopna točka poti s premičnim pogostitvenim objektom bo hkrati vhod v območje z informacijsko tablo in QR kodo za dostop do tujih jezikov.

Cilji projekta: Z realizacijo projekta neposredno vplivamo na kazalnike:
- število urejenih skupnih površin za dvig kakovosti življenja prebivalcev
- število novih turističnih vsebin doživljajskega zelenega turizma
- št. interpretacij ohranjanja biotske raznolikosti in varstva kulturne dediščine
- število novih delovnih mest na podeželskem območju
(realizacija projekta, v razdobju 5 let pričakujemo vzpostavitev novih delovnih mest v gostinstvu, turizmu, konzervatorstvu in kmetjistvu kot del večjega načrta urejanja okolice nekdanjega gradu. 
Rezultati projekta bodo prispevali k realizaciji kazalnika Ohraniti, zaščititi naravno in kulturno dediščino območja in kazalnika Omogočiti višjo kakovost življenja na podeželju.) 

Pričakovani rezultati projekta: Rezultati projekta bodo prispevali k realizaciji kazalnika Ohraniti, zaščititi naravno in kulturno dediščino območja in kazalnika Omogočiti višjo kakovost življenja na podeželju. 

Trajanje projekta: do junija 2022

Celotna vrednost projekta: 39.606,66 EUR 

Vrednost sofinanciranja partnerja Karlovček d.o.o.: 16.415,36 EUR

Kontakt: Karlovček d.o.o., Tanja Pavlič

Način sofinanciranja: Projekt je sofinanciran s strani Evropskega kmetjiskega sklada za razvoj podeželja.
-- 
Povezave: 
Program razvoja podeželja - PRP: http://www.program-podeželja.si/
Spletna stran Evropske komisije, namenjene EKSRP: Rural development | European Commission (europa.eu)

LAS Dolenjska in Bela krajina: LAS Dolenjska in Bela krajina (las-dbk.si) 

  • Black TripAdvisor Icon
  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon
bottom of page